Hänen Pyhyytensä 14. Dalai-laman maaliskuun 10. päivän lausunto 2011


___________________________________________________

Vietämme tänään Tiibetin pääkaupungissa Lhasassa vuonna 1959 kommunistisen Kiinan sortoa vastaan tapahtuneen Tiibetin kansan rauhanomaisen kansannousun 52. vuosipäivää ja vuonna 2008 ympäri Tiibetiä tapahtuneiden rauhanomaisten mielenosoitusten kolmatta vuosipäivää. Tässä tilanteessa haluaisin osoittaa kunnioitusta ja rukoilla niiden rohkeiden miesten ja naisten puolesta, jotka uhrasivat henkensä Tiibetin oikeutetun asian puolesta. Ilmaisen solidaarisuuteni niille, jotka kärsivät edelleen sortoa ja rukoilen kaikkien aistivien olentojen hyvinvoinnin puolesta.

Tiibetiläiset ovat pystyneet säilyttämään yli kuudenkymmenen vuoden ajan ainutlaatuisen tiibetiläisen identiteettinsä ja kulttuuriarvonsa huolimatta siitä, että heiltä on riistetty vapaus ja että he elävät pelossa ja epävarmuudessa. Vielä merkittävämpää on se, että myöhemmät uudet sukupolvet, jotka eivät ole kokeneet vapaata Tiibetiä, ovat rohkeasti ottaneet vastuun Tiibetin asian edistämisestä. Tämä on ihailtavaa, sillä he ovat esimerkkinä tiibetiläisten lujuudesta.

Tämä maapallo kuuluu ihmiskunnalle ja Kiinan kansantasavalta kuuluu sen 1,3 miljardille kansalaiselle, joilla on oikeus tietää totuus asioiden tilasta maassaan ja maailmassa yleisesti. Jos kansalaiset ovat asioista täysin perillä, pystyvät he erottamaan oikean väärästä. Sensuuri ja tiedon rajoittaminen loukkaa perusinhimillistä soveliaisuutta. Esimerkiksi Kiinan johtajat pitävät kommunistista ideologiaa ja sen politiikkaa oikeana. Jos asia olisi näin, pitäisi nämä menettelytavat tehdä julkisiksi vakuuttavasti ja avoimiksi tutkimista varten.

Väkiluvultaan maailman suurimpana Kiina on nouseva maailmanvalta ja ihailen sen saavuttamaa taloudellista kehitystä. Sillä on myös suunnaton mahdollisuus edistää inhimillistä kehitystä ja maailmanrauhaa. Kiinan on ansaittava kansainvälisen yhteisön kunnioitus ja luottamus sen toteuttamiseksi. Sellaisen kunnioituksen ansaitsemiseksi Kiinan johtajien on kehitettävä suurempi läpinäkyvyys ja heidän tekojensa on vastattava heidän sanojaan. Ilmaisun- ja lehdistönvapaus ovat välttämättömiä tämän takaamiseksi. Samalla tavalla läpinäkyvyys hallintotavassa voi auttaa ehkäisemään korruptiota. Viime vuosina ovat Kiinassa lisääntyneet älymystön vaatimukset poliittisesta uudistuksesta ja suuremmasta avoimuudesta. Myös pääministeri Wen Jiabao on ilmaissut tukensa näille asioille. Nämä ovat huomattavia merkkejä ja mielestäni ne ovat tervetulleita.

Kiinan kansantasavalta on useista kansallisuuksista koostunut maa, jota kielien ja kulttuurien monipuolisuus rikastuttaa. Jokaisen kansallisuuden kielen ja kulttuurin suojeleminen on Kiinan kansantasavallan politiikkaa, joka on selkeästi ilmaistu sen perustuslaissa. Tiibetin kieli on ainoa kieli Buddhan opetusten koko laajuuden säilyttämiseksi, mukaan lukien kirjoitukset logiikasta ja tietoteorioista (epistemologia), jotka perimme Intian Nalandan yliopistosta. Tämä on järjellä ja logiikalla hallittava järjestelmä, jolla on mahdolliuus tuoda rauha ja onnellisuus kaikille olennoille. Tästä syystä politiikka sellaisen kulttuurin heikentämiseksi suojelemisen ja kehittämisen sijaan on pitkällä aikavälillä sama kuin ihmiskunnan yhteisen perinnön tuhoaminen.

Kiinan hallitus ilmoittaa toistuvasti, että Tiibetin vakaus ja kehitys on perusta pitkäaikaiselle hyvinvoinnille. Siitä huolimatta viranomaiset yhä sijoittavat suuret määrät joukkoja ympäri Tiibetiä lisäten tiibetiläisille rajoituksia. Tiibetiläiset elävät jatkuvassa pelossa ja huolessa. Viime aikoina monia tiibetiläisiä intellektuelleja, julkisuuden henkilöitä ja ympäristöaktivisteja on rangaistu Tiibetin kansan perustavoitteen ilmaisemisesta. Heidät on vangittu väittäen heidän ”heikentäneen valtion valtaa”, kun he tosiasiallisesti ovat antaneet äänen tiibetiläiselle identiteetille ja kulttuuriperinnölle. Samalla tavalla Kiinassa kansan oikeuksia puolustavia lakimiehiä, riippumattomia kirjoittajia ja ihmisoikeusaktivisteja on pidätetty. Vetoan voimakkaasti Kiinan johtajiin tarkistaakseen uudelleen nämä kehitykset ja vapauttamaan nämä mielipidevangit heti.

Kiinan hallitus väittää, että Tiibetissä ei ole muuta ongelmaa kuin Dalai-laman henkilökohtaiset etuoikeudet ja asema. Todellisuus on se, että meneillään oleva Tiibetin kansan sortaminen on synnyttänyt laajalle levinneen, syvän kaunan nykyisiä virallisia menettelytapoja kohtaan. Ihmiset kaikilta elämän aloilta ilmaisevat toistuvasti tyytymättömyytensä. Se, että Tiibetissä on ongelma, heijastuu Kiinan viranomaisten epäonnistumisessa luottaa tiibetiläisiin tai voittaa heidän uskollisuutensa. Sen sijaan tiibetiläiset elävät jatkuvan epäluulon ja tarkkailun alaisena. Tiibetissä vierailleet kiinalaiset ja ulkomaalaiset paljastavat tämän julman todellisuuden.

Tästä syystä aivan kuten pystyimme lähettämään Tiibetiin tiedonkeruulähetystön maanpaossa olevien tiibetiläisten keskuudesta 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alkupuolella, aiomme tehdä samanlaisia vierailuja uudelleen. Samaan aikaan rohkaisemme riippumattomia kansainvälisiä ryhmiä lähettämään edustajansa parlamentaarikot mukaan lukien. Jos he havaitsevat Tiibetissä elävien tiibetiläisten olevan onnellisia, olemme valmiita hyväksymään sen.

1950-luvun alkupuolella Maon ollessa johtajana vallitsi realismin henki, joka sai Kiinan allekirjoittamaan 17-kohtaisen sopimuksen Tiibetin kanssa. Sama realismin henki vallitsi jälleen Hu Yaobangin aikana 1980-luvun alkupuolella. Jos sellainen realismi olisi jatkunut, olisi Tiibetin kysymys, kuten myös useat muut ongelmat ratkaistu helposti. Valitettavasti konservatiiviset näkemykset syrjäyttivät nämä menettelytavat. Seuraus on se, että yli kuudenkymmenen vuoden jälkeen ongelmasta on tullut entistä hankalampi.

Aasian suurimpien jokien alkulähde on Tiibetin tasangolla. Tiibetin tasankoa pidetään kolmantena napana, koska siellä on pohjois- ja etelänavan lisäksi suurimmat jäätiköt. Tiibetin ympäristön rappeutumisella on haitallinen vaikutus suureen osaan Aasia, erityisesti Kiinaan ja Intian niemimaahan. Kiinan keskus- ja paikallishallintojen sekä kiinalaisten pitäisi käsittää Tiibetin ympäristön tuhoaminen ja kehittää kestävät keinot sen suojelemiseksi. Vetoan Kiinaan, jotta se ottaisi huomioon ihmisten selviytymisen, johon vaikuttaa se, mitä tapahtuu Tiibetin tasangon ympäristölle.

Yrityksissämme ratkaista Tiibetin kysymys olemme johdonmukaisesti tavoitelleet molempia osapuolia hyödyttävää keskitien lähestymistapaa, joka tavoittelee aitoa autonomiaa Tiibetin kansalle Kiinan kansantasavallan sisällä. Keskusteluissamme Kiinan hallituksen virkamiesten kanssa olemme selittäneet yksityiskohtaisesti Tiibetin kansan toiveet ja pyrkimykset. Se, ettemme ole saaneet minkäänlaista myönteistä vastausta järkeviin ehdotuksiimme, saa meidät ihmettelemään, ovatko nämä täysin ja oikein välitetty korkeammille viranomaisille.

Muinaisista ajoista lähtien Tiibetin ja Kiinan kansat ovat eläneet naapureina. Olisi virhe, jos ratkaisemattomat erimielisyytemme vaikuttaisivat tähän ikivanhaan ystävyyteen. On tehty erityisiä ponnisteluita ulkomailla elävien tiibetiläisten ja kiinalaisten hyvien suhteiden edistämiseksi ja olen iloinen, että tämä on tuonut paremman ymmärryksen ja ystävyyden välillemme. Myös Tiibetissä olevien tiibetiläisten pitäisi kehittää hyvät suhteet kiinalaisiin veljiimme ja sisariimme.

Viime viikkoina olemme todistaneet Pohjois-Afrikan eri osissa ja muualla merkittävää väkivallatonta taistelua vapauden ja demokratian puolesta. Uskon vakaasti väkivallattomuuteen ja ihmisten voimaan. Nämä tapahtumat ovat osoittaneet jälleen kerran, että väkivallaton toiminta voi tosiaankin tuoda myönteisen muutoksen. Meidän kaikkien on toivottava, että nämä innoittavat muutokset johtavat näiden maiden ihmisten aitoon vapauteen, onnellisuuteen ja hyvinvointiin.

Lapsuudestani asti eräs pyrkimykseni on ollut Tiibetin poliittisen ja yhteiskunnallisen rakenteen uudistaminen. Muutaman vuoden aikana, jonka olin Tiibetissä varsinaisesti vallassa, onnistuin tekemään joitakin perusmuutoksia. Vaikka en pystynyt viemään sitä Tiibetissä pitemmälle, olen kaikin keinoin yrittänyt tehdä niin maanpakoon tulemisestani lähtien. Nykyään kansa valitsee suoraan kalon tripan, poliittisen johtajan ja edustajat maanpaossa olevien tiibetiläisten peruskirjan puitteissa. Olemme pystyneet toteuttamaan demokratiaa maanpaossa, joka on avoimen yhteiskunnan normien mukaisesti.

Jo 1960-luvulla tähdensin toistuvasti, että tiibetiläiset tarvitsevat vapaasti vaaleilla valitun johtajan, jolle voin siirtää vallan. Nyt olemme selvästikin tulleet ajankohtaan, jolloin tämä on toteutettava. Neljännentoista tiibetiläisten pakolaisparlamentin tulevassa yhdennessätoista istunnossa, joka alkaa maaliskuun 14. päivänä, esitän muodollisesti, että perustamiskirjaan tehtäisiin välttämättömät muutokset heijastaen päätöstäni siirtää muodollinen valtani valitulle johtajalle.

Siitä lähtien kun olen tehnyt aikomukseni selväksi, olen saanut sekä Tiibetistä että sen ulkopuolelta toistuvia ja totisia pyyntöjä jatkaa poliittisena johtajana. Toivomuksellani siirtää valta ei ole mitään tekemistä vastuun välttelemisen toiveen kanssa. Tämä on hyödyksi tiibetiläisille pitkällä aikavälillä. Se ei johdu siitä, että olisin lannistunut. Tiibetiläiset ovat asettaneet minuun sellaisen luottamuksen ja toiveen, että yhtenä heistä olen sitoutunut hoitamaan osani Tiibetin oikeutetussa kysymyksessä. Luotan, että ihmiset ymmärtävät vähitellen tarkoitukseni, tukevat päätöstäni ja sen mukaisesti antavat sen astua voimaan.

Tahtoisin käyttää tämän tilaisuuden muistaa eri kansojen oikeudenmukaisuutta vaalivien johtajien ystävällisyyttä, parlamenttien jäseniä, intellektuelleja ja Tiibet-tukiryhmiä, jotka ovat olleet horjumattomia Tiibetin kansan tukemisessa. Muistan aina erityisesti Intian kansan, hallituksen ja osavaltioiden hallitusten ystävällisyyden ja jatkuvan tuen auttaa anteliaasti tiibetiläisiä säilyttämään ja edistämään uskontoaan ja kulttuuriaan ja varmistamaan maanpaossa elävien tiibetiläisten hyvinvoinnin. Kiitän heitä kaikkia sydämellisesti.

Rukoilen kaikkien aistivien olentojen hyvinvointia ja onnellisuutta.

Tiibet-uutisten alkuun

Arkiston etusivulle

Aloitussivulle