Palden Gyatson haastattelu

Palden Gyatso pakeni Tiibetistä kärsittyään poliittisena vankina epäinhimillistä kohtelua 33 vuotta. Palden Gyatso vieraili Englannissa alkukesällä Free Tibet Campaignin kutsusta. Hän antoi haastattelun Paul Goldingille ja hänen tulkkinaan toimi Tsering Topgyal.

Paul Golding: Kaikki tukijamme ovat innokkaita tietämään terveydentilastanne?

Palden Gyatso: Tunnen voivani aika hyvin ottaen huomioon 73 vuoden ikäni. Tilanteeni paranemisen vuoksi voin paljon paremmin kuin aikaisemmin. Aluksi [vapautui vankilasta vuonna 1992] näytin hyvin laihalta, mutta nyt olen täysin eri ihminen. Se ei johdu vain parantuneista olosuhteista, vaan myös monien ihmisten ja ystävien rakkaudesta.

Paul: Mitä olette tehnyt sen jälkeen, kun vierailitte edellisen kerran Englannissa?

Palden: Olen suurimmaksi osaksi ollut Dharamsalassa. Saadessani kutsuja ulkomaille yritän aina parhaani mukaan hyväksyä ne. Olen ollut Espanjassa, Ruotsissa ja muissa Euroopan maissa sekä useita kertoja Yhdysvalloissa.

Paul: Oletteko ilahtunut kirjanne "Lumen alla palaa" (Fire Under the Snow) menestyksestä? Aiotteko kirjoittaa jatko-osan kokemuksistanne maanpaossa?

Palden: Eräs parhaimmista seurauksista on ollut se, että Tiibetin kysymys on tullut tunnetummaksi, koska monet ihmiset ovat lukeneet kirjan ja saaneet tietoa törkeistä ihmisoikeusrikkomuksista ja epäinhimillisistä oloista, joissa tiibetiläiset elävät Tiibetissä. Kirja on käännetty 24 kielelle ja siitä on tulossa hindinkielinen versio. Minua kuitenkin huolettaa se, että en ole voinut tehdä kirjasta tiibetinkielistä versiota, joten yritän korjata asian. Tiibetinkieliseen kirjaan tulisi myös kokemuksiani maanpaossa olemisesta, siitä missä olen ollut ja mitä olen tehnyt ja tuntemuksiani yleisesti ottaen.

Paul: Tuleeko kirjasta englanninkielistä versiota?

Palden: Se ei ole nyt suunnitelmissa, mutta jos joku haluaa tehdä käännöksen, teen sitten päätöksen.

Paul: Mikä on näkemyksesi nykyisestä vuoropuhelusta Tiibetin pakolaishallituksen ja Kiinan välillä?

Palden: Omalta näkökannaltani en usko, että näillä Dharamsalan ja Pekingin välillä monia vuosia jatkuneilla vuoropuheluilla on mitään lopullisia seurauksia. Kiinan viranomaiset ovat tehneet selväksi, että neuvottelujen alkamiseksi Dalai-laman on hyväksyttävä Tiibetin lisäksi myös Taiwan osaksi Kiinaa. Jos Kiinan viranomaiset asettavat tällaisten ehtojen kaltaisia ylittämättömiä esteitä, en silloin usko näiden vuoropuhelujen kantavan mitään hedelmää.

Paul: Uskotteko yhä, että tiibetiläisten täytyy vaatia itsenäisyyttä vai pitäisikö heidän sen sijaan seurata Dalai-laman keskitien lähestymistapaa?

Palden: Mitä tulee henkilökohtaiseen mielipiteeseeni, olen pidätyksestäni lähtien aina vaatinut Tiibetin itsenäisyyttä ja vielä nytkin olen itsepäisesti sitä mieltä, että Tiibetin pitäisi olla itsenäinen. Hänen Pyhyytensä Dalai-lama on päätynyt näkemykseen, että on realistisempaa etsiä molemminpuolisesti hyödyllistä ratkaisua ja vaatia autonomiaa. Jos Kiina ei kuitenkaan neuvottele autonomian esityksistä, silloin kamppailu Tiibetin itsenäisyyden puolesta jatkuu.

Paul: Eikö siinä ole ristiriitaa, että Dalai-lama vaatii autonomiaa ja tiibetiläiset ja länsimaiset tukijat itsenäisyyttä?

Palden: Henkilökohtaisesti uskon, että länsimaisten tukijoiden ja tiibetiläisten tulisi vaatia Tiibetin itsenäisyytttä. Hänen Pyhyytensä Dalai-lama puhuu autonomiasta, joka sisältää kiinalaisten ja Kiinan valtion edut ratkaisussa, koska hän on bodhisattva ja bodhisattvan käytökseen kuuluu ottaa huomioon kaikkien edut. Sinä ja minä emme kuitenkaan ole sellaisen käyttäytymisen pakottamia, joten on välttämätöntä, että me kaikki työskentelemme itsenäisyyden hyväksi. Se itse asiassa hyödyttää Dalai-lamaa, koska Kiina sanoo hänen olevan huolissaan vain omista eduistaan ja menneisyydessä nauttimastaan asemasta ja ettei hän todellisuudessa taistele Tiibetin kansan oikeuksien puolesta. Jos tiibetiläiset ja länsimaiset tukijat eivät vaadi itsenäisyyttä, annamme silloin uskottavuuden Kiinan propagandalle. On siis tärkeää, että me kaikki työskentelemme Tiibetin itsenäisyyden hyväksi.

Tiibet-uutisten alkuun

Arkistoon

Aloitussivulle