Ilmaston lämpeneminen uhka Tiibetin rautatielle

Tiibetin tasangon keskilämpötilan nouseminen ilmaston lämpenemisen vuoksi saattaa uhata Kiinan kiistanalaista rautatieyhteyttä Qinghaista Lhasaan. Rautatien odotetaan valmistuvan tämän vuoden loppupuolella. Vuoteen 2050 mennessä Qinghain ja Lhasan välisen rautatien käyttäminen voi olla vaarassa, jos ilmasto lämpenee tasaisesti viime vuosikymmeninä havaittuun tapaan. Talvi- ja kesälämpötilat saattavat nousta jopa 3,4 Celsiusastetta vuoteen 2050 mennessä. Tämä aiheuttaisi rautatien alla olevan ikiroudan sulamisen.

Tiibet-uutisten alkuun

Arkistoon

Aloitussivulle