Human Rights Watchin raportin Tiibet-osio

Ihmisoikeusjärjestö Human Rigths Watch julkaisi tammikuussa 2006 vuosittaisen raporttinsa, joka sisältää tarkistettua tietoa ihmisoikeustilanteen kehittymisestä yli 70 maassa vuonna 2005. Human Rights Watch on itsenäinen, hallituksiin sitoutumaton järjestö, jota yksityiset ihmiset ja järjestöt tukevat ympäri maailmaa lahjoitusvaroin. Human Rights Watch ei ota vastaan rahoitusta hallituksilta, ei suoraan eikä epäsuorasti.

Raportin voi lukea kokonaisuudessan sivulta www.hrw.org. Raportin Tiibet-osio:

Kiinan viranomaiset pitävät vuodesta 1959 asti Intiassa maanpaossa ollutta Dalai-lamaa keskeisenä tekijänä yrityksissä erottaa Tiibet Kiinasta ja ajattelevat buddhalaisuuden edistävän hänen ponnistelujaan. Tästä syystä hallitus rajoittaa luostareiden ja munkkien lukumäärää, tarkistaa kaikki munkeiksi pyrkivät, sekaantuu luostareiden johtajien valintaan, kieltää perinteisten seremonioiden suorittamisen ja johtaa käynnissä olevia Dalai-laman vastustamiseen keskittyviä uudelleenkoulutuskampanjoita. Heinäkuussa 2005 Tiibetin autonomisen alueen puhemies ilmoitti, että Kiina tulee valitsemaan seuraavan Dalai-laman.

Epäillyt separatistit vangitaan rutiininomaisesti, kuten esimerkiksi kaksi munkkia Sichuanista, jotka saivat 11 vuoden tuomion kielletyn Tiibetin lipun ylösnostamisesta todennäköisesti vuoden 2005 alkupuolella. Kiinan viranomaiset ovat pitkään kieltäytynyeet sallimasta pääsyn Dalai-laman vuonna 1995 uudeksi Panchen-lamaksi (toiseksi tärkein henkilö tiibetinbuddhalaisuudessa) valitun pojan luo, vaan sen sijaan pitävät häntä kotiarestissa todennäköisesti Pekingissä. Kiinan viranomaiset valitsivat hänen tilalleen toisen pojan Panchen-lamaksi ja kesäkuussa 2005 viranomaiset määräsivät Sichuanissa munkit tulemaan ulos tervehtimään häntä. Viranomaiset pidättivät etukäteen ennen vierailua useita epäiltyjä "häiriköitä".

Tammikuussa 2005 Nepal sulki äkillisesti Tibetan Refugee Welfare Officen (Tiibetiläisten pakolaisten sosiaalitoimiston) Kathmandussa vaarantaen siten pitkään voimassa olleen sopimuksen, jonka mukaan Intiaan pääsyään toivovat tiibetiläiset saattoivat odottaa Nepalissa, kunnes YK:n pakolaisjärjestö (UNCHR) hyväksyi heidät. Vaikka Nepalissa olevat tiibetiläiset ovat täyttäneet hallituksen ehdot viraston korvaamiseksi, ovat Nepalin viranomaiset kieltäytyneet yhteistyöstä. Toimiston sulkemisen ja toisen tiibetiläisen järjestön korvaavan toimiston avaamisen kieltämisen takana uskotaan olevan Kiinan painostuksen.

Tiibetissä toimivissa kouluissa rajoitetaan tiibetin kielen käyttöä ja laiminlyödään Tiibetin historian ja kulttuurin opettamista opiskelijoille. Viranomaiset eivät siedä yksityisiä tiibetiläisiä kouluja.

_______________________________________________________________

HELMIKUUN MUUT UUTISET:

Dalai-laman lähettiläät Kiinaan

Uusi vankila Lhasassa

Lukutaidottomuus lisääntynyt Tiibetissä

_______________________________________________________________

Tiibet-uutisten alkuun

Arkistoon

Aloitussivulle