Yhdysvaltojen ihmisoikeusraportin Tiibet-osio

Yhdysvaltojen ulkoministeriö julkaisi helmikuun 25. päivänä vuosittaiset maakohtaiset ihmisoikeusraporttinsa. Raportti perustuu pääasiassa Yhdysvaltojen lähetystöjen virkamiesten antamiin tietoihin, mutta myös kansalaisjärjestöiltä saatuihin tietoihin. Tämän vuoden raportti kattaa Tiibetin autonomisen alueen (TAR) lisäksi tiibetiläiset alueet, jotka on yhdistetty kiinalaisiin Qinghain, Yunnanin, Gansun ja Sichuanin maakuntiin. Tämän seurauksena raportissa tulee esiin huomattava määrä huonoa kohtelua TAR:n ulkopuolella.

Raportissa luonnehditaan Kiinan ihmisoikeustilannetta Tiibetissä huonoksi. Sen mukaan "viranomaiset ovat jatkaneet vakavia ihmisoikeusrikkomuksia mukaan lukien teloituksia ilman asianmukaisia oikeudenkäyntejä, kidutusta, mielivaltaisia pidätyksiä, vangitsemisia ilman julkisia oikeudenkäyntejä ja pidennettyjä pidätyksiä tiibetiläisille, jotka ilmaisevat rauhanomaisesti poliittisia tai uskonnollisia näkemyksiään".

Mary Beth Markey ICT:stä (International Campaign for Tibet) sanoi, että "niiden, jotka ovat sitä mieltä, että ihmisoikeudet ovat väistämätön ja luonnollinen seuraus lisääntyneestä sosiaalisesta ja taloudellisesta yhteydestä Kiinan ja vapaiden maiden välillä, pitäisi tutkia tämä ja muut Tiibetiä koskevat raportit."

Raportti vuodelta 2003 esittää merkittävät todisteet siitä, että Kiinan hallitus on epäonnistunut antamaan Tiibetin kansalle ihmisoikeudet tai suojelemaan niitä. Raportti kuvailee tilanteen, missä identiteettiään puolustavat tiibetiläiset nähdään kumouksellisina hallituksen eduille ja ovat yhteisöstä poistamisen kohteina.

Raportista on poimittu seuraavat ihmisoikeusrikkomukset:

 • Lobsang Dondrubilta ja buddhalaiselta opettajalta Tenzin Delek Rinpochelta, jotka tuomittiin kuolemaan väitetystä osallisuudestaan pommiräjähdyksiin Sichuanin maakunnassa, kiellettiin asianmukainen oikeudenkäynti. Kansainvälisessä yhteisössä herätti suurta huolestumista se, että Lobsang Dondrub teloitettiin samana päivänä, jolloin hän hävisi vetoomuksensa Sichuanin maakunnan korkeammassa kansanoikeudessa sekä se, että kansallinen korkein kansanoikeus jätti käsittelemättä tapauksen uudelleen, vaikka tämä oli luvattu ulkomaisille virkamiehille.

 • Munkit Kalsang Dondrub ja Ngawang Dondrub tuomittiin Qinghaissa syytettyinä "valtion turvallisuuden vaarantamisesta" väkivallattomien poliittisten toimien vuoksi.

 • Labrang Tashikyil -luostarista, Kanlhosta, Gansusta olevat munkit Kunchok Choephel Labrang ja Jigme Jamtruk pidätettiin pidettyään hallussaan lehtisiä, joissa oli Dalai-laman puheita.

 • Kiinan kansan poliittisen neuvoa-antavan konferenssin jäsen Yeshi Gyatso ja Tiibetin yliopiston oppilas Dawa Tashi pidätettiin syytettyinä "emämaan hajottamisesta, kansallisuuksien yhtenäisyyden heikentämisestä ja perustuslain loukkaamisesta.

 • Viisi munkkia ja tuntematon maallikkotaiteilija Ngabasta, Sichuanin maakunnasta saivat 1-12 vuoden pituiset vankeustuomiot väitetystä hajottavasta toiminnasta mukaan lukien Tiibetin lipun maalaaminen, Dalai-laman valokuvien hallussapitäminen ja Tiibetin itsenäisyyttä vaativien aineistojen jakaminen.

 • Nyatson luostarin munkki Nyima Dragpa kuoli vankeudessa todennäköisesti vammoihin, jotka aiheutuivat vakavista hakkaamisista Dawun vankilassa, Sichuanin maakunnassa.

 • Tammikuussa 2002 kuuden vuoden ja kuuden kuukauden pituisen vankilatuomion jälkeen vapautunut Chadrel Rinpoche on tietojen mukaan edelleen kotiarestissa lähellä Lhasaa. Tuomio tuli Panchen-laman valintaa koskevien tietojen vuotamisesta.

 • Riippumattoman henkilön pääsyn puute vankien luo ja vankiloihin teki vaikeaksi varmistua tiibetiläisten poliittisten vankien määrästä ja arvioida pahoinpitelyjen laajuus ja vakavuus. TIN (Tibetan Information Network) arvioi, että vankiloissa on poliittisin perustein noin 150 vankia, joista 75 % on munkkeja ja nunnia.

 • Toukokuun 31. päivänä Kiinan hallitus onnistui painostamaan Nepalin hallitusta palauttamaan Kiinaan 18 tiibetiläistä, mukaan lukien useita alaikäisiä. Vakiintuneesta tavasta poiketen YK:n pakolaisjärjestöltä estettiin pääsy ryhmän luo. Tiibetiläiset pakotettiin linja-autoon ja ajettiin Kiinan rajalle, missä heidät pidätettiin ensiksi raja-asemalla ja myöhemmin Shigatsessa. Raporttien mukaan heitä kidutettiin sähköiskuin ja kylmälle altistamisella. Heitä hakattiin pahoin ja pakotettiin raskaaseen ruumiilliseen työhön. Heidän perheenjäsenensä pakotettiin antamaan lahjuksia turvatakseen heidän vapautumisensa.

 • Hallitus jatkoi tärkeimpien luostareiden päivittäisten toimien valvomista.

 • Huolenaiheena on edelleen uskonnollisten opetusten laadun heikkeneminen TAR:ssa ja muilla tiibetiläisillä alueilla. Pätevien uskonnollisten opettajien taso ja saatavuus TAR:ssa ja muilla tiibetiläisillä alueilla oli riittämätön. Monet opettajat ovat maanpaossa. Vanhoja opettajia ei ole korvattu ja tiibetiläisillä alueilla TAR:n ulkopuolella olevillä opettajilla oli vaikeuksia saada lupa opettaa TAR:ssa.

 • Viranomaiset myönsivät, että munkit ja nunnat joutuvat käymään läpi pakollisen poliittisen koulutuksen tai "isänmaallisen koulutuksen" säännöllisesti uskonnollisissa paikoissaan. Hallituksen virkamiehet väittivät, että vuonna 1996 alkanut "isänmaallinen koulutus" oli päättynyt.

 • Hallitus vaatii edelleen, että kommunistisen puolueen jäsenet ja vanhemmat hallituksen työntekijät yhtyvät puolueen ateismin sääntöihin ja poliittinen koulutus hallituksen henkilökunnalle jatkoi ateismin edistämistä. Viranomaiset jatkoivat myös julkisen sektorin työntekijöiden painostamista poliittisella koulutuksella ja irtisanomisuhkauksilla osoittaakseen uskollisuuttaan valtiolle ja pidättäytyäkseen teoista, jotka voidaan tulkita äänettömäksi Dalai-laman tukemiseksi. Julkisen sektorin työntekijöitä TAR:ssa on painostettu, etteivät he lähettäisi lapsiaan Intiaan koulutettaviksi.

 • Viranomaiset ovat lisänneet ponnisteluja ulottaakseen kontrollinsa jälleensyntymälamojen etsimiseen ja koulutukseen.

 • Hallitus väittää edelleen, että Gyaltsen Norbu, vuonna 1995 valittu poika, on Panchen-laman 11. jälleensyntymä. Hallitus kieltäytyi tunnustamasta Dalai-laman valitsemaa toista poikaa, Gendun Choekyi Nyimaa. Hän katosi vuonna 1995 ollessaan 6-vuotias. Elokuun 5. päivänä hallitus ilmoitti, että Gendun Choekyi Nyima "on nyt opiskelija ja pärjää hyvin opinnoissaan". Hallitus kuitenkin edelleen kieltää pojan kuvat ja kieltäytyi kaikista kansainvälisen yhteisön pyynnöistä päästä vahvistamaan hänen olinpaikkansa ja hyvinvointinsa.

 • Vuonna 2002 useita perinteisiä tiibetiläisiä rakennuksia tuhottiin Lhasassa UNESCO:n suojelemalla alueella.

 • Vaikka TAR:n hallitus hyväksyi maaliskuussa 2002 lain, jossa ilmaistaan tiibetin ja kiinan kielen tasa-arvoisuus virallisina kielinä ja edistää tiibetin kielen kehittymistä, kiinan kielen hallitseva asema hallituksessa, kaupankäynnissä ja yliopistoissa heikensi nuorten tiibetiläisten kykyä puhua ja lukea äidinkieltään. Joillakin alueilla lukutaidottumuuden ja puolilukutaidottumuuden osuus on jopa 90 prosenttia.

 • Monilla TAR:n alueilla aliravitsemus on laajelle levinnyt tiibetiläisten lasten keskuudessa. Näin on tilanne varsinkin maaseudulla ja sen seurauksena esiintyy paljon kitukasvuisuutta.

 • Prostituutio oli kasvava ongelma. Tiedon puute AIDS:n tarttumisesta ja taloudelliset paineet prostituoiduilla ryhtyä suojaamattomaan seksiin ovat lisänneet HIV-tartuntojen määrää.

 • TAR:n matkailutoimisto vahvisti, että se on palkannut Intiassa ja Nepalissa koulutettuja tiibetiläisiä matkaoppaita ja tuonut sata matkaopasta muista maakunnista työskentelemään TAR:n alueella kesän turistisesongin aikana.

 • Tiibetinkielisten radiokanavien Voice of American, Radio Free Asian ja Oslossa toimivan Voice of Tibetin ohjelmia häiritään. Vieraskielisiä lähetyksiä kuuntelevia tiibetiläisiä uhkaillaan ja sakotetaan.

 • Sortava sosiaalinen ja poliitinen kontrolli rajoittaa tiibetiläisten perusoikeuksia ja heikentää Tiibetin ainutlaatuista kulttuurillista, uskonnollista ja kielellistä perintöä.

Tiibet-uutisten alkuun

Arkistoon

Aloitussivulle