YK:n erityisesittelijän tri Manfred Nowakin raportti Tiibetistä

YK:n erityisesittelijä, tri Manfred Nowak vieraili Tiibetin autonomisella alueella (TAR) 20.11.-2.11.2005. Hän on ensimmäinen kansainvälinen tarkkailija, joka on käynyt Lhasan lähellä sijaitsevassa uudessa vankilassa, Chushurissa (kiinaksi Qushui). Chushurin lisäksi tri Nowak kävi kahdessa muussa TAR:n tärkeimmässä vankilassa. Tri Nowakilla oli mahdollisuus jokaisessa vankilassa keskustella suoraan poliittisten vankien kanssa. Tri Nowakin mukaan "kidutus on yleistä Tiibetissä ja Kiinassa" ja vankiloissa on "huomattavassa määrin pelkoa ja itsesensuuria".

Tri Nowakin raportissa kerrotaan useista tiibetiläisten poliittisten vankien pahoinpitelyistä ja ilmaistaan huoli siitä, ettei vankeina olevilla tiibetiläisillä munkeillä ja maallikoilla ole oikeutta harjoittaa uskontoaan vankilassa. Tri Nowak kehottaa lakkauttamaan "poliittiset rikokset, jotka antavat suuren päätösvallan lakia täytäntöönpaneville ja syyttäville viranomaisille, kuten esimerkiksi 'kansallisen turvallisuuden vaarantamisesta',...'valtion yhtenäisyyden heikentämisestä'...jne." Nowakin mukaan kidutuksen harjoittaminen ja olosuhteet vankiloissa muodostavat "järjestelmällisen epäinhimillisen ja alentavan kohtelun muodon, joka on ristiriidassa ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja laillisuusperiaatteeseen perustuvan nykyaikaisen yhteiskunnan kanssa."

Kaiken kaikkiaan tri Nowak kävi vierailunsa aikana kymmenessä vankilassa Kiinan kansantasavallassa, joista kolme sijaitsee Lhasassa, Tiibetin autonomisella alueella. Nämä kolme vankilaa ovat Chushur (Qushui), Drapchi (Tiibetin autonomisen alueen vankila) ja Lhasan vankila numero yksi (Lhasan vankila, aiemmin Utritru). Tri Nowakin raportissa sanotaan hänen vierailemistaan tiibetiläisistä vankiloista seuraavaa:

 • Huhtikuussa 2005 avatussa Chushurin vankilassa on yli 300 miesvankia. Viranomaiset kertoivat tri Nowakille, että Chushurin vankila on tarkoitettu sellaisille vangeille, jotka ovat syyllistyneet "hyvin vakaviin rikoksiin" eli joiden tuomiot ovat yli 15 vuotta pitkiä. Neljäntoista vuoden tuomiota kärsivä 29-vuotias munkki Lobsang Tsultrim oli yksi kolmesta Nowakin siellä tapaamasta tiibetiläisestä poliittisesta vangista. Tri Nowak vaati kaikkien kolmen tiibetiläisen vangin vapauttamista, koska heidät oli tuomittu "poliittisesta rikoksesta perustuen mahdollisesti kiduttamalla saatuun tietoon".

 • Chushurin vankilassa tiibetiläinen poliittinen vanki Jigme Gyatso kertoi tri Nowakille, että hänen tuomiotaan oli pidennetty viidestätoista vuodesta seitsemääntoista vuoteen sen jälkeen, kun hän maaliskuussa 2004 huusi: "Kauan eläköön Dalai-lama!" Tämän seurauksena Jigme Gyatsoa potkittiin ja hakattiin muun muassa sähkösauvalla. Jigme Gyatso vangittiin maaliskuussa 1996 syytettynä "laittoman" tiibetiläisen järjestön perustamisesta.

 • Chushurin vankilassa myös oleva tiibetiläinen poliittinen vanki Bangri Chogtrul Rinpoche (Jigme Tenzin Nyima), Gyatson koulun perustaja ja entinen pääopettaja kertoi tri Nowakille, että kuulusteluidensa aikana häntä pidettiin käsiraudoissa selän takana toisen käden ollessa vyötäröltä ja toisen olkapäältä selän takana. Kuulustelujen kolmen ensimmäisen kuukauden aikana hän oli koko ajan - jopa syödessään ja nukkuessaan käsiraudoissa ja kahleissa.

 • Erityisesittelijä Nowak ilmaisi huolensa siitä, että joissakin tapauksissa vankien annetaan Chushurin vankilassa olla selliensä ulkopuolella vain 20 minuuttia päivässä. Vangit kärsivät äärimmäisistä lämpötiloista selleissään kesä- ja talvikuukausina ja tuntevat olonsa yleisesti heikoksi liikunnan puutteen vuoksi.

 • Tri Nowakin Drapchissa haastattelemat vangit pyysivät luottamuksellisuutta. Lhasan vankilassa numero yksi Nowakin lähestymä ensimmäinen vankien ryhmä kieltäytyi tilaisuudesta puhua hänen kanssaan. Erityisesittelijälle kerrottiin, että myös Drapchin vankilassa on "kymmenen eristysselliä", joissa kaikissa on kattoikkuna, joista suora auringonvalo pääsee sisään. Entinen Drapchin vankilan vanki, Ngawang Sangdrol on kertonut eristyssellejä olevan enemmän kuin kymmenen ja monissa niistä ei ole lainkaan ikkunaa tai valoa ja ne tunnetaan "pieninä, pimeinä selleinä".

  Raportissa ei mainita Lhasassa sijaitsevaan Drepungin luostariin tehtyä ratsiaa tri Nowakin vierailun aikana munkkien osoitettua rauhanomaisesti luostarissa mieltään "isänmaallista koulutusta" vastaan. Ainakin yhden munkin kerrotaan kuolleen sen jälkeen, kun häntä oli painostettu kieltämään Dalai-lama. Vaikka tri Nowak pyysi kiinalaisilta viranomaisilta tietoja tapauksesta, ei raportissa mainita kiinalaisten vastauksesta.

  Tri Nowak mainitsee, että turvallisuus- ja tiedusteluviranomaiset yrittivät estää ja rajoittaa hänen yrityksiään saada selville tosiasioita.

  Kiinan kansantasavalta on ratifioinut YK:n kidutuksen ja muiden julmuuksien ja epäinhimillisen tai alentavan kohtelun vastaisen sopimuksen lokakuussa 1988.


  _______________________________________________________________

  Tiibet-uutisten alkuun

  Arkistoon

  Aloitussivulle