Dalai-laman lausunto tiibetiläisille 6.4.2008

Tervehtiessäni lämpimästi kaikki tiibetiläisiä Tiibetissä haluaisin jakaa joitakin ajatuksiani.

1. Tänä vuonna on maaliskuun 10. päivästä lähtien ollut protesteja ja mielenosoituksia lähes kaikissa Tiibetin osissa ja jopa muutamissa Manner-Kiinan kaupungeissa opiskelijoiden järjestämänä. Ne ovat tiibetiläisten kauan patoutuneiden fyysisten ja mielen ahdistusten purkaus ja syvän kaunan tunne Tiibetin kansan oikeuksien sortamisesta, uskonnon vapauden puutteesta ja yrityksestä vääristää totuutta joka tilanteessa sanoen esimerkiksi, että tiibetiläiset pitävät Kiinan kommunistipuoluetta ”elävänä Buddhana”, mikä on äärivasemmistolainen lausunto ja han-kansalliskiihkon sivallus. Olen hyvin surullinen ja huolissani aseiden käyttämisestä Tiibetin kansan rauhanomaisten mielenosoitusten kukistamiseksi, jotka ovat johtaneet levottomuuteen Tiibetissä aiheuttaen monia kuolemia ja paljon enemmän syy-yhteyksiä, pidätyksiä ja loukkaantumista. Sellainen sorto ja kärsimys ovat erittäin valitettavia ja traagisia saaden kenet tahansa myötätuntoisen ihmisen kyyneliin. Tunnen kuitenkin avuttomuutta näiden traagisten tapausten edessä.

2. Rukoilen kaikkien tiibetiläisten ja kiinalaisten puolesta, jotka ovat kuolleet nykyisessä kriisissä.

3. Kaikkialla Tiibetissä olleet viimeaikaiset protestit eivät ole vain kumonneet vaan myös murskanneet Kiinan kansantasavallan propagandan, että muutamia ”taantumuksellisia” lukuun ottamatta suurin osa tiibetiläisistä viettää vaurasta ja tyytyväistä elämää. Nämä protestit ovat tehneet hyvin selväksi sen, että tiibetiläiset Tiibetin kolmessa maakunnassa, U-tsangissa, Khamissa ja Amdossa hautovat mielissään samoja päämääriä ja toiveita. Nämä protestit ovat myös ilmaisseet maailmalle, että Tiibetin kysymystä ei voida enää laiminlyödä. Nämä protestit tuovat esiin tarpeen löytää tapa ratkaista kysymys ”löytämällä totuus tosiasioista”. Niiden tiibetiläisten rohkeus ja päättäväisyys, jotka ovat osoittaneet syvän hätänsä ja toiveensa vaarantamalla kaiken Tiibetin kansan vuoksi, on erittäin kiitettävää, kuten maailmanyhteisö tunnustanut ja tukee näiden tiibetiläisten rohkeutta.

4. Arvostan syvästi monien Tiibetin hallituksen työntekijöiden ja kommunistipuolueen kaadereiden tekoja, jotka ovat menettämättä tiibetiläistä identiteettiään osoittaneet päättäväisyyttä ja oikeudentuntoa nykyisen kriisin aikana. Vetoan, että tulevaisuudessa tiibetiläiset puoluekaaderit ja hallituksen työntekijät eivät aina tavoittelisi omaa etuaan, vaan työskentelisivät suojellakseen Tiibetin laajempia etuja kertomalla Tiibetin kansan todelliset tunteet esimiehilleen puolueessa ja yrittäisivät antaa puolueetonta opastusta Tiibetin kansalle.

5. Presidentit, pääministerit, ulkoministerit, Nobelin palkinnon saajat, parlamentaarikot ja huolestuneet kansalaiset joka puolella maailmaa ovat lähettäneet selkeitä ja voimakkaita viestejä Kiinan johdolle lopettaa tämänhetkiset meneillään olevat tehoiskut Tiibetin kansaa kohtaan. He kaikki ovat rohkaisseet Kiinan hallitusta kulkemaan polkua, jota pitkin voidaan saavuttaa molempia osapuolia hyödyttävä ratkaisu. Meidän pitäisi luoda tilaisuus heidän ponnisteluilleen saada aikaiseksi myönteinen ratkaisu. Tiedän, että teitä on provosoitu joka tasolla, mutta on tärkeää pitäytyä väkivallattomassa käytännössämme.

6. Kiinan viranomaiset ovat esittäneet perättömiä väitteitä minua ja Tiibetin keskushallintoa [pakolaishallintoa] kohtaan, että olisimme yllyttäneet ja johtaneet Tiibetin viimeaikaisia tapahtumia. Nämä väitteet ovat pelkkää valhetta. Olen toistuvasti vedonnut riippumatonta ja arvostettua kansainvälistä ryhmää tutkimaan asia perinpohjaisesti. Olen varma, että tämä riippumaton ryhmä löytää totuuden. Mikäli Kiinan kansantasavallalla on mitään perusteita ja todisteita väitteidensä tueksi, tulee heidän paljastaa ne maailmalle. Pelkkä väitteiden esittäminen ei riitä.

7. Tiibetin tulevaisuutta ajatellen olen päättänyt löytää ratkaisun Kiinan kansantasavallan puitteissa. Vuodesta 1974 lähtien olen vilpittömästi pysynyt uskollisena molempia osapuolia hyödyttävälle keskitien lähestymistavalle. Koko maailma tietää tämän. Keskitien lähestymistapa tarkoittaa, että kaikkia tiibetiläisiä hallinnoidaan saman hallinnon alaisuudessa, joka nauttii mielekästä kansallista alueellista autonomiaa ja kaikille siihen kuuluvilla maakunnilla on itsehallinto ja täysi päätöstenteko-oikeus lukuun ottamatta ulkosuhteita ja puolustusta koskevissa asioissa. Olen kuitenkin sanonut alusta alkaen, että tiibetiläisillä Tiibetissä on oikeus tehdä lopullinen ratkaisu Tiibetin tulevaisuuden suhteen.

8. Tämän vuoden olympialaisten isännöinti on suuri ylpeyden aihe 1,2 miljardille kiinalaiselle. Olen alusta alkaen tukenut kisojen pitämistä Pekingissä. Kantani tässä asiassa on muuttumaton. Minusta tuntuu, että tiibetiläisten ei pitäisi aiheuttaa kisoille mitään esteitä. Jokaisen tiibetiläisen oikeus on taistella vapautensa ja oikeuksiensa puolesta. Toisaalta on hyödytöntä eikä ole kenellekään avuksi, jos teemme jotain, joka synnyttää vihaa Kiinan kansassa. Meidän täytyy päinvastoin vaalia luottamusta ja kunnioitusta sydämissämme luodaksemme sopusointuisen yhteiskunnan, koska sitä ei voida rakentaa voimankäytön ja pelottelun varaan.

9. Kamppailumme tapahtuu Kiinan kansantasavallan muutamien johtajien kanssa, ei Kiinan kansan kanssa. Tästä syystä meidän ei pitäisi koskaan aiheuttaa väärinymmärrystä tai tehdä jotain, joka vahingoittaa Kiinan kansaa. Jopa tämän vaikean tilanteen aikana monet kiinalaiset intellektuellit, kirjailijat ja lakimiehet Manner-Kiinassa ja muualla maailmassa ovat osoittaneet myötätuntoaan ja osoittaneet meille solidaarisuuttaan julkaisemalla lausuntoja, kirjoittamalla artikkeleita ja tarjoten tukeaan, joka on suunnatonta. Olen julkaissut 28. maaliskuuta kiinalaisille ympäri maailmaa vetoomuksen, jonka toivon teidän lukevan tai kuulevan.

10. Mikäli Tiibetin tämänhetkinen tilanne jatkuu, olen huolissani siitä, että Kiinan hallitus päästää valloilleen lisää joukkoja ja lisää Tiibetin kansan sortoa. Moraalisesta sitoutumisestani ja velvollisuudestani Tiibetin kansalle olen toistuvasti pyytänyt Kiinan kansantasavallan johtoa välittömästi lopettamaan sortotoimensa Tiibetin kaikissa osissa ja vetämään pois aseistetut poliisit ja sotilaat. Mikäli tämä tuo tuloksia, kehotan myös tiibetiläisiä lopettamaan kaikki nykyiset mielenosoitukset.

11. Haluan kehottaa tiibetiläisiä, jotka elävät vapaudessa Tiibetin ulkopuolella, olemaan erityisen valppaita, koska he ilmaisevat tunteensa kehityksistä Tiibetissä. Meidän ei pitäisi ryhtyä mihinkään tekoihin, jotka voidaan edes vähänkin tulkita väkivaltaisiksi. Jopa provokatiivisimmissa tilanteissa meidän ei pitäisi suostua tekemään kompromisseja arvokkaimmissa ja syvästi arvostetuissa arvoissamme. Uskon vakaasti, että onnistumme väkivallatonta polkuamme pitkin. Meidän on oltava viisaita ymmärtääksemme, mistä ennenkuulumaton mieltymys ja tuki asiaamme kohtaan kumpuavat.

12. Koska Tiibet on tällä hetkellä käytännössä suljettu eikä kansainvälisen median sallita mennä sinne, epäilen, ettei viestini tavoita tiibetiläisiä Tiibetissä. Toivon sen kuitenkin välittyvän suurimmalle osalle teistä median kautta ja suusta suuhun.

13. Lopuksi haluan toistaa ja vedota jälleen kerran tiibetiläisiin, jotta harjoittavat väkivallattomuutta eivätkä horju tältä polulta olipa tilanne kuinka vakava tahansa.

_______________________________________________________________

Tiibet-uutisten alkuun

Arkistoon

Aloitussivulle