EU:n ja Kiinan vuoropuhelu ihmisoikeuksista

Euroopan unioni on aloittanut 16. ihmisoikeuskeskustelukierroksen Kiinan kanssa Pekingissä. Kyseessä on puolivuosittainen vuoropuhelu, jonka EU toivoo vaativan lisäavoimuutta Kiinan viranomaisilta. EU on aikaisemmin ilmaissut "syvän huolensa" Kiinan ihmisoikeustilanteesta ja nimennyt huolenaiheiksi myös Tiibetin, muslimienemmistön Xinjiangin alueella ja Falun Gongin. Asiantunteva eurooppalainen diplomaatti on sanonut seuraavasti: "Joitakin esityslistalla olevia asioita ovat kidutus, kuolemanrangaistus ja YK:n sopimus poliittisista oikeuksista." Hän myös lisäsi, että "muistutamme heitä jatkuvasti siitä, että haluamme nähdä enemmän tuloksia ja enemmän avoimuutta." EU on kuitenkin saanut kritiikkiä asemastaan. Lotte Leicht, Human Rights Watchin Brysselin johtaja on sanonut: "Kaikesta puheesta huolimatta Kiinassa tapahtuu jatkuvasti samoja ihmisoikeusloukkauksia. Mikäli näillä puheilla ei ole mitään uskottavuutta, on välttämätöntä, että EU luo selvät ja mitattavissa olevat kriteerit Kiinan edistyksen arvioimiseksi. Muuten on sama kuin ei tekisi mitään." Dalai-laman EU-edustaja on myös arvostellut EU:ta yhteisen Tiibet-asenteen laiminlyömisestä. Samalla kun Kelsang Gyaltsen kiitti Dalai-laman saamaa tukea Euroopan parlamentin useissa päätöslauselmissa, hän valitti, että tämä "voimakas huoli" ei tällä hetkellä riittävästi vastaa EU:n neuvoston ja komission toimintaperiaatteita. Gyaltsen sanoi, että EU:n tulisi nimittää "erityinen edustaja" käsittelemään Tiibetin asioita. Hänen mukaansa edustajalla voisi olla samanlainen rooli kuin Paula Dobrianskyllä, jonka Yhdysvaltojen ulkoministeri Colin Powell on nimittänyt Amerikan Tiibet-asioiden erityiskoordinaattoriksi. Euroopan parlamentin jäsenet ovat tukeneet ehdotusta, mutta se ei ole saanut vaadittavaa tukea EU:n hallituksilta.

Tiibet-uutisten alkuun

Arkistoon

Aloitussivulle