Ngaba Kirtin luostarikoulu suljettu

Tiibetistä saatujen vahvistettujen tietojen mukaan Kiinan viranomaiset ovat sulkeneet Kirtin luostarikoulun 29. heinäkuuta 2003 ja sen suojelija Soepa Nagur on ollut kadoksissa heinäkuun 31. päivästä lähtien. Opiskelijat, jotka ovat iältään 7-20-vuotiaita munkkeja, ovat huolissaan opiskelustaan. Jotkut ovat palanneet koteihinsa toisten liittyessä Kirtin luostariin jatkaakseen opintojaan buddhalaisessa filosofiassa.

Koulun virallinen sulkeminen ja sen pääsuojelijan katoaminen

TCHRD:n (Tibetan Center for Human Rights and Democracy) saamien tietojen mukaan Ngaba Kirtin luostarikoulu oli lyhyen aikaa suljettuna maaliskuussa 2002, mutta avattiin uudelleen ihmisten toistuvien pyyntöjen vuoksi. Koulu on ollut paikallisten viranomaisten jatkuva huomion kohde vuodesta 1998 alkaen viime heinäkuuhun asti, jolloin se virallisesti suljettiin.

Heinäkuun 29. päivänä 2003, jolloin koulu suljettiin loman vuoksi, Kiinan viranomaiset kävivät koulussa ja laskivat alas koulun pihalla olevan Kiinan lipun ja julistivat koulun virallisesti suljetuksi. Koska koulun oli määrä jatkua 20. elokuuta, viranomaiset ilmoittivat, että opiskelijat voisivat mennä Bontsen kouluun (hallituksen ylläpitämä koulu), mikäli opiskelijat halusivat jatkaa opintojaan ja määrättiin, ettei kouluun saanut palata.

Heinäkuun 31. päivänä 2003 Soepa Nagur, pääsuojelija, käskettiin koulua koskevan tapaamiseen Chengduun, Sichuanin maakuntaan. Soepa ei ole palannut matkaltaan. Hänen olinpaikkansa on tuntematon ja hänen kannattajansa ovat huolissaan hänen turvallisuudestaan. Soepa Nagur oli antelias liikemies, joka lahjoitti osan tuloistaan luostareiden rakentamiseen, Tiibetin kulttuurin säilyttämiseksi ja koulutusinfrastruktuuriin. Vuonna 1996 hän matkusti Intiaan saamaan Kalachakra-opetusta. Siellä hänellä oli tapaaminen Dalai-laman ja Kirti Rinpochen kanssa.

Taustatietoa Ngaba Kirtin luostarikoulusta

Ngabassa, Sichuanissa sijaitseva Ngaba Kirtin luostarikoulu perustettiin vuonna 1994 Soepa Nagurin runsaiden lahjoitusten avulla. Koulun alkuaikoina oppilaita oli yli 300 ja opettajia yli 20. Lähes kaikki oppilaat olivat köyhiltä maaseutualueilta, missä ei ole koulunkäyntimahdollisuuksia. Koulu oli siunaus köyhille maanviljelijöille ja nomadeille, joilla ei ole varaa lastensa kouluttamiseen. Koulun suosio lisääntyi vähitellen ja vuoden 1998 loppuun mennessä oppilaita oli noin 800.

Koulu on Ngaba Kirtin luostarin hallinnon alainen. Koulun opetussuunnitelmaan kuului buddhalaista filosofiaa, buddhalaista dialektiikkaa, historiaa, astrologiaa, kielioppia, runoutta, viisautta, rukouksia ja tiibetiläistä kalligrafiaa. Koulu kutsui useiden alojen oppineita antamaan opiskelijoille laajempaa koulutusta. Koulu julkaisi ”Choedhung”-lehteä ja uutiskirjettä. Se järjesti myös kaunokirjoituskilpailuja sekä muita toimintoja maakunnassa ja voittajat kutsuttiin kouluun.

Viranomaisten sekaantuminen kouluun

Vuonna 1998 Kiinan viranomaiset ilmaisivat ensimmäisen kerran suuttumuksensa sanoen, että koulun täytyisi opettaa kiinan kieltä ja sosialistisia teorioita. He myös käskivät koulun liittyä Bontsen kouluun ja noudattaa hallituksen koulujen opetussuunnitelmaa. Kirtin luostarikoulun johtajat olivat erimielisiä viranomaisten ohjeiden kanssa, koska koulussa oli vain munkkeja ja maallikko-oppilaiden seuraan liittyminen olisi aiheuttanut hankaluuksia oppilaiden munkkisäännöille. Jotkut vanhemmat opiskelijamunkit uhkasivat lähteä koulusta, mikäli se yhdistettäisiin toiseen kouluun.

Elokuun 28. päivänä 1998 Kiinan viranomaiset ottivat luostarikoulun hallinnan Ngaba Kirtin luostarilta ja antoivat sille uudeksi nimeksi Chathang Nubsang. Valtausjuhlissa oli paikalla korkeita viranomaisia ja opiskelijat määrättiin nostamaan tankoon Kiinan lippu ja laulamaan Kiinan kansallishymni. Aikaisempien opettajien opetukset kiellettiin ja neljä kiinalaista opettajaa värvättiin kouluun laatimaan uusi opetussuunnitelma tehden kiinan kielestä tärkeimmän aineen. Lisäksi lokakuussa 2001 munkkiopiskelijat määrättiin pukeutumaan tavalliseen kiinalaiseen koulupukuun munkinkaapujensa sijasta. Opiskelijoita, jotka kirjoittivat kirjoihinsa koulun aikaisemman nimen, rangaistiin ja kirjoituksia koululehteen ja uutiskirjeeseen valvottiin tiukasti. Monet opiskelijat, jotka eivät pystyneet omaksumaan uusia määräyksiä, jättivät koulun.

Vuonna 2001 jolloin koulu yhdistettiin Bontsen kouluun, kukaan oppilaista ei ollut halukas menemään toiseen kouluun. Huolestuneet vanhemmat ja ihmiset pitivät kokouksen, missä he ilmaisivat huolensa. Huolet ilmaistiin edustajan välityksellä viranomaisille ja koulu pystyi palaamaan normaaliin tilaan vaikkakin vain lyhyeksi ajaksi. Kun tilanne ei muuttunut paremmaksi, vanhemmat ottivat lapsensa pois sanoen, että "on parempi olla oppimaton kuin kiinalaistunut".

Johtopäätös

"Washington Post" raportoi syyskuun 19. päivänä, että YK:n koulutuksen erityisesittelijä Catarina Tomasevski arvosteli voimakkaasti Kiinan koulutusmenetelmiä. Pekingissä tapahtuneiden kaksiviikkoisten kokousten ja haastattelujen jälkeen toimittajille puhunut Tomasevski tuomitsi sen, että hallitus kielsi uskonnollisen koulutuksen ja mielivaltaisen koulumaksujärjestelmän, joka pakotti monet perheet velkaantumaan.

Luostarikoulut ovat olleet Tiibetissä tiibetiläisten koulutuksen selkäranka. Nämä koulut ovat aina tarjonneet koulutuksen niille, joilla ei ole ollut varaa maksaa hallituksen määräämiä kohtuuttomia koulumaksuja. Luostarikoulut ovat olleet Kiinan hallituksen hyökkäyksen kohteena, koska niiden väitetään opettavan "hajottavia" ideologioita, kun todellisuudessa luostarikoulujen opetussuunnitelma perustuu tiibetiläiseen kulttuuriin ja buddhalaiseen filosofiaan. Viimeisimpänä sulkemisen on kohdannut Ngaba Kirtin luostarikoulu.

TCHRD on hyvin huolestunut opiskelijoiden kohtalosta ja suojelija Soepa Nagurin olinpaikasta ja hyvinvoinnista.

Tiibet-uutisten alkuun

Arkiston etusivulle

Aloitussivulle