Tiibet-kampanjoilta mietintö EU:lle ihmisoikeusvuoropuheluun Kiinan kanssa

Free Tibet Campaign ja International Campaign for Tibet, Europe antoivat Britannian ulkoministeriön Aasian ja Tyynenmeren osaston johtajalle yhteisen kirjeen, jossa esitettiin lyhyesti tärkeimmät huolenaiheet koskien Tiibetin kysymystä. Britannia on tällä hetkellä EU:n puheenjohtajamaa ja sen johdolla EU:n valtuuskunta kävi EU:n ja Kiinan välistä ihmisoikeusvuoropuhelua Pekingissä lokakuun 24. päivänä.

Järjestöjen antamassa kirjeessä ilmaistiin monien hallituksiin sitoutumattomien järjestöjen (NGO) huoli kahdenkeskisen vuoropuhelun tehokkuudesta varmistamaan todelliset parannukset Kiinassa ja Tiibetissä. EU:n vuoropuhelu Kiinan kanssa aloitettiin tammikuussa 1995, mutta se katkesi keväällä 1996 ja aloitettiin uudelleen marraskuussa 1997 Hongkongin luovuttamisen jälkeen.

Kirjeessä otettiin esille seuraavat erityiset huolenaiheet ja vaadittiin EU:ta toimimaan näissä kysymyksissä:

1. Virallinen yhteys Pekingin ja Dalai-laman edustajien välillä

 • EU:n tulisi rohkaista kiinalaisia johtajia luomaan henkilökohtaisempi yhteys Dalai-laman kanssa
 • EU:n pitäisi kysyä Kiinalta, mitkä kriteerit se vaatii virallisen yhteyden edistymiseen Dalai-laman edustajien kanssa ja Kiinan päättää, milloin seuraavat tapaamiset ovat
 • EU:n pitäisi painostaa Kiinaa julkisesti vastaamaan kysymyksiin vuoropuhelusta, osoittamaan suurempaa sitoutumista vuoropuheluun ja pidättäytymään henkilökohtaisista hyökkäyksistä Dalai-lamaa vastaan tai hänen yrityksiään neuvottelutuloksen saamiseen, koska ne ainoastaan heikentävät kaikkea edistystä, joka saatetaan saada vuoropuhelun kautta.
 • EU:n tulisi vaatia Kiinaa luopumaan kaikista ehdoista neuvotteluille ja liittää kaikki alueet Tiibetin "autonomiseen" asemaan tulevissa keskusteluissa.

  2. Pääsy 11. Panchen-laman Gedhun Choekyi Nyiman luokse ja lisätietojen saaminen hänestä

 • EU:n tulisi selvästi osoittaa tukensa YK:n lastenoikeuksien komitean syyskuussa tekemille loppukommenteille siitä, että komitea on huolissaan siitä, ettei sen ole vieläkään mahdollista saada Kiinalta Gedhun Choekyi Nyimaa koskevaa riippumattomien asiantuntijoiden vahvistamaa tietoa ja että Kiinan viranomaisten pitäisi sallia riippumattoman asiantuntijan vierailla Gedhun Choekyi Nyiman luona ja vahvistaa hänen hyvinvointinsa kunnioittaen samalla hänen ja hänen vanhempiensa oikeutta yksityisyyteen.
 • EU:n pitäisi vaatia Kiinan viranomaisia sallimaan riippumaton pääsy Gedhun Choekyi Nyiman luo mahdollisimman pian.

  3. Kidutuksen käyttäminen

 • EU:n tulisi pyytää, että Kiinan kansan korkeimman asiamiehen väitteet, että se on kirjannut heinäkuun 2004 jälkeen rikossyytteitä 1751 virkamiestä vastaan ihmisoikeusrikkomuksista jaotellen kutakin provinssia koskevat lukumäärät varmistaakseen paremmin, mitä on tehty Tiibetissä hävittääkseen perin pohjin kidutuksen, pidätettyjen, erityisesti poliittisista syistä pidätettyjen, huonon kohtelun ja pahoinpitelyn vakavan ongelman.

  4. Muut poliittiset vangit

 • EU:n pitäisi kysyä, kuinka viimeaikaiset ilmoitukset syytteistä ja kidutusväitteiden tutkimukset kuolemantuomiotapauksissa vaikuttavat Tenzin Deleg Rinpochen tapaukseen.
 • EU:n tulisi kysyä, ovatko Tenzin Deleg Rinpochen kanssa syytettynä ollutta Lobsang Dhondupia koskevat kidutusväitteet tutkittu.
 • EU:n pitäisi kysyä, onko Bangri Tsultrim Rinpoche sijoitettu sairaalaan ja mikä on syy siihen ja miksi hänet on pidätetty.
 • EU:n tulisi pyytää lisätietoja Sonam Gyalposta, joka pidätettiin elokuun 28. päivänä 2005 juuri ennen Tiibetin autonomisen alueen 40-vuotisjuhlallisuuksia. Sonam Gyalpon nykyinen olinpaikka on tuntematon.