Ihmisoikeusaktivisti Harry Wu tukee erityisen Tiibet-edustajan nimeämistä

Kiinalainen ihmisoikeusaktivisti Harry Wu on tukenut vaatimusta, että Euroopan Unioni nimittäisi erityisen Tiibet-edustajan. Hän sanoi, että sellainen toimi kuvastaa EU:n vilpittömyyttä asian käsittelyssä. Osallistuessaan europarlamentin Tiibet-Foorumiin Brysselissä 12. marraskuuta Wu sanoi: "Yhdysvaltojen ulkoministeriö on nimittänyt alivaltiosihteeri Paula Dobrianskyn Yhdysvaltojen Tiibet-kysymysten erityiskoordinaattoriksi. Tämä on korkean tason nimitys, joka tuo esiin sen, että Yhdysvaltojen hallitus kiinnittää vakavasti huomiota Tiibetin väkivallattomaan kamppailuun. On aika myös Euroopan Unionin nimittää vanhempi virkamies painostamaan Kiinaa neuvottelupöytään. Euroopan Unionin pitäisi ottaa tämä tärkeä ja konkreettinen askel. Se osoittaisi, että Euroopan Unioni itse asiassa aktiivisesti puolustaa sorrettujen oikeuksia."

Wu sanoi myös, että oli merkittävää, että Dalai-laman edustajat vierailivat Kiinassa, koska se osoittaa, että Kiinan hallitus on tajunnut ettei se voi olla välittämättä Dalai-lamasta. Wu sanoi: "Peking vastaanotti korkean tason valtuuskunnan aloittaakseen uudelleen neuvottelut Hänen Pyhyytensä Dalai-laman kanssa. Huolimatta Pekingin motiiveista näiden keskustelujen käymiseen tai siitä, onko niillä mitään suotuisaa lopputulosta, neuvottelut tekevät ainakin yhden asian selväksi: Peking ei voi jättää Dalai-lamaa ja hänen kansaansa huomiotta, vaikka he ovatkin olleet maanpaossa yli 50 vuotta. Peking kieltäytyi monien vuosien ajan keskustelemasta tiibetiläisten valtuuskuntien kanssa ja kutsuivat heitä 'bandiittijoukoksi'. Nyt Peking alkaa hyväksyä todellisuuden."

Europarlamentaarikot vaativatkin Kiinaa hylkäämään kaikki ehdot keskusteluilta Dalai-laman kanssa. Lisäksi he toistivat vaatimuksensa nimittää välittömästi EU:lle erityinen Tiibet-asioista vastaava henkilö helpottamaan mielekästä vuoropuhelua Pekingin ja Dharamsalan välillä. Parlamentaarikot vaativat myös, että Dalai-lama kutsuttaisiin puhumaan europarlamentille Kiinan kanssa käytävien keskustelujen tilanteesta. Parlamentaarikot ehdottivat, että mikäli neuvotteluissa ei tapahdu edistystä lähitulevaisuudessa, pitäisi EU:n jäsenvaltioiden harkita EU:n päätöslauselmaa heinäkuun 6. päivältä 2000, joka ehdotti Tiibetin pakolaishallituksen tunnustamista Tiibetin kansan oikeutetuksi edustajaksi.

Tiibet-uutisten alkuun

Arkistoon

Aloitussivulle