Nuori munkki kuoli epämääräisissä olosuhteissa Drepungin luostarissa "isänmaallinen koulutuskampanjan" jälkeen

TCHRC:n (Tibetan Centre for Human Rights and Democracy) saamien vahvistettujen tietojen mukaan 28-vuotias Ngawang Jangchub kuoli lokakuun ensimmäisellä viikolla epämääräissä olosuhteissa Drepungin luostarissa. Hänet löydettiin kuolleena päivä sen jälkeen, kun hänellä oli kiivas riita "isänmaallista koulutusta" luostarissa johtaneen "työryhmän" viranomaisten kanssa.

"Työryhmän" viranomaiset olivat saapuneet luostariin lokakuun alussa johtamaan kampanjaa. Kampanjan suuntaviivat vaativat, että luostarin munkkien täytyi tuomita Dalai-lama "hajottajana" ja luvata uskollisuuttaan Kiinan hallitukselle. Jotkut munkit kieltäytyivät koulutuksesta ja heidän ja viranomaisten välille puhkesi riita. On kerrottu, että riidan aikana Ngawang kieltäytyi ehdottomasti tuomitsemasta Dalai-lamaa kutsuen tätä "tämän ja seuraavan elämän pelastajaksi". Hän sanoi viranomaisille, ettei katuisi, vaikka hänet karkotettaisiin luostarista. Lisäksi hän kumosi viranomaisten väitteen, että Tiibet on osa Kiinaa. Hänen kerrotaan sanoneen, että "Tiibet ei ole koskaan ollut historiallisesti osa Kiinaa ja hylkään Tiibetiä koskevat väitteenne." Vastauksena tähän viranomaiset solvasivat häntä sanallisesti ja uhkasivat vakavilla seurauksilla. Riidan jälkeen Ngawang palasi raivostuneena asuntoonsa eikä saapunut seuraavan päivän istuntoon. Muiden munkkien mennessä katsomaan häntä he löysivät hänet kuolleena huoneestaan. Hänen kuolinsyynsä on tuntematon, vaikka munkit pohtivat syynä olevan äärimmäisestä psykologisesta traumasta johtuva itsemurha.

Ngawang Jangchub, joka tunnetaan myös nimellä Aku Ril Ril, on kotoisin Lhakhangin kylästä, Phodosta, Phenpo Lhundrupin piirikunnasta, Lhasan kaupungista, "Tiibetin autonomiselta alueelta" (TAR).

"Isänmaallinen koulutuskampanaja" luostareissa järkyttää munkkien ja nunnien mielen tasapainoa saaden heidät joskus ryhtymään äärimmäisiin tekoihin. Kampanjoissa käytetty jatkuva poliittinen aivopesu pakottaen munkkit toistamaan puolueen periaatteita aiheuttaa munkeille ja nunnille suurta mielen tuskaa saaden heidät joskus tekemään itsemurhan.

Toukokuun 1. päivänä 2000 Thentokin luostarin munkki Tashi Rabten kuoli epämääräisissä olosuhteissa sen jälkeen, kun 30-jäseninen "työryhmä" kuulusteli häntä ja veivät hänet väkisin yksityissaliin etsimään Dalai-laman valokuvia. Pian tämän jälkeen hänet löydettiin makaamasta verilammikosta, jonka jälkeen hän pian kuoli.

Vuoden 2005 alkupuolen jälkeen "isänmaallisen koulutuskampanjat" ovat lisääntyneet. Tänä vuonna Tiibetistä paenneet ovat kertoneet, että "isänmaallista koulutusta" on ollut Phenpo Gyabdrakin ja Shugsebin nunnaluostareissa ja Talungin ja Seran munkkiluostareissa. Kampanjan seurauksena on raportoitu myös luostareista karkoittamisista.

Vuonan 1996 alkanut "isänmaallisen koulutuskampanja" on Tiibetin uskonnollisen sorron yksi suurimmista syistä ja se on ristiriidassa kansainvälisen uskontoa koskevan lain kanssa. Uhkailu, karkotus, pidättäminen ja pakottaminen luostariyhteisön saamiseksi noudattamaan virallisia ohjeita ovat ristiriidassa YK:n uskontoa koskevien ihmisoikeussopimusten kanssa. TCHRD on kirjannut 11.383 munkin karkotuksen tammikuun 1996 ja elokuun 2004 välisenä aikana "isänmaallisen koulutuskampanajan" johdosta.