EU:n ja Kiinan huippukokouksen julkilausumassa vältetään Tiibetin mainitsemista

EU:n ja Kiinan välisessä 9. huippukokouksessa Helsingissä 9. syyskuuta 2006 EU:n edustajina olivat Suomen pääministeri Matti Vanhanen, Euroopan komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso, Suomen ulkoministeri Erkki Tuomioja, Suomen kauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki ja Euroopan komission jäsen Benita Ferrero-Waldner. Kiinan delegaatiota johti pääministeri Wen Jiabao ja delegaatioon kuuluivat Kiinan ulkoministeri Li Zhaoxing, kansallisen kehityksen ja uudistuskomission ministeri Ma Kai sekä kauppaministeri Bo Xilai.

Huippukokouksen yhteisessä julkilausumassa jälleen kerran vältetään Tiibetin tilanteeseen viittaamista, vaikka molemmat osapuolet vahvistivat sitoutumisensa ihmisoikeusvuoropuhelun arvostamiseen ja muuhun yhteydenpitoon ja yhteistyöhön.

Kaksi päivää huippukokouksen jälkeen julkaistussa yhteisessä lehdistötiedotteessa sanotaan seuraavasti: "Molemmat osapuolet korostivat sitoutumistaan ihmisoikeuksien suojelemiseen ja edistämiseen ja antavat edelleen suuren arvon EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelulle. He korostivat konkreettisen askelmien merkitystä ihmisoikeuksien alueella ja vakuuttivat uudelleen sitoutumisensa yhteistyön ja vaihdon lisäämiseksi tällä alueella yhdenvertaisuuden ja molemminpuolisen kunnioituksen perustalla ponnistellen samalla saavuttaakseen mielekkäämpiä ja myönteisemiä tuloksia. EU suhtautui myönteisesti Kiinan sitoutumiseen kansainvälisen siviili- ja poliittisia oikeuksia koskevan sopimuksen (ICCPR) ratifioimiseksi mahdollisimman pian."

Molemmat osapuolet pitivät kansainvälistä rikosoikeutta tärkeänä elimenä kansainvälisessä taistelussa kansanmurhaa, sotarikoksia ja ihmisyyttä koskevia rikoksia vastaan.

Tiibetin tilannetta ei yhteisessä tiedotteessa mainita, vaikka juuri edellisellä viikolla Euroopan parlamentti hyväksyi raportin Kiinan nykyisestä ihmisoikeustilanteesta. Raportin mukaan Euroopan parlamentti on erittäin huolestunut viimeaikaisista raporteista koskien vakavia ihmisoikeusrikkomuksia Kiinan tiibetiläisillä alueilla, mukaan lukien kidutus, mielivaltaiset pidätykset ja vangitsemiset, kotiarestit ja muut epäjuridiset toisinajattelijoiden valvonnat, vangitsemiset ilman julkisia oikeudenkäyntejä, uskonnonvapauden sortaminen ja vapaan liikkumisen mielivaltaiset rajoittamiset. Tämän lisäksi parlamentti on hyvin huolestunut niin kutsutun "isänmaallinen koulutus" -kampanjan voimistumisesta lokakuun 2005 jälkeen Tiibetin munkki- ja nunnaluostareissa pakottaen tiibetiiläiset allekirjoittamaan julistuksen, jossa kielletään Dalai-lama. Parlamentti vetoaa Kiinaan sallimaan riippumattoman ryhmän pääsyn Tiibetin Panchen-laman ja hänen vanhempiensa luo aivan kuten YK:n lastenoikeuksien komitea on pyytänyt. Parlamentti vetosi myös Kiinan hallitukseen, jotta tämä lisäisi myönteistä sitoutumistaan todellisiin neuvotteluihin ottaen huomioon Dalai-laman vaatimukset Tiibetin autonomiasta.

Euroopan parlamentti hyväksyi Bastiaan Belderin ehdottaman Kiinaa koskevan raportin 7. syyskuuta 2006 äänin 351 puolesta, 48 vastaan ja 160 pidättäytyi äänestämästä.

_______________________________________________________________

Tiibet-uutisten alkuun

Arkistoon

Aloitussivulle