Yhdysvaltojen kongressi myöntänyt Dalai-lamalle kultaisen ansiomerkin

Yhdysvaltojen kongressi on myöntänyt 14. Dalai-lamalle, Tenzin Gyatsolle kultaisen ansiomerkin tunnustuksena hänen kestävästä ja huomattavasta myötävaikutuksestaan rauhaan, väkivallattomuuteen, ihmisoikeuksiin ja uskonnolliseen yhteisymmärrykseen.

Perusteina kultaisen ansiomerkin myöntämiselle olivat seuraavat asiat:

 • 14. Dalai-lama, Tenzin Gyatso tunnustetaan Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa johtavana moraalisena ja uskonnollisena auktoriteettinä.

 • Hän on ainutlaatuinen Tiibetin kansan henkinen ja kulttuurillinen johtaja ja hän on käyttänyt johtajuuttaan edistääkseen demokratiaa, vapautta ja rauhaa Tiibetin kansalle neuvottelemalla ratkaisua Tiibetin kysymykseen perustuen autonomiaan Kiinan kansantasavallana alaisuudessa.

 • Hän on johtanut ponnisteluja Tiibetin kansan rikkaan kulttuurillisen, uskonnollisen ja kielellisen perinnön säilyttämiseksi ja hän on edistänyt uhanalaisten kulttuurien suojelemista ympäri maailmaa.

 • Hänet palkittiin Nobelin rauhanpalkinnolla vuonna 1989 ponnisteluistaan edistää rauhaa ja väkivallattomuutta kaikkialla maailmassa ja löytää demokraattinen sovittelu Tiibetin kansalle hänen "keskitien" lähestymistapansa avulla.

 • Hän on huomattavasti edistänyt suuremman yhteisymmärryksen, suvaitsevaisuuden, tasapainon ja kunnioituksen päämäärää maailman eri uskontojen keskuudessa uskontojen välisellä vuoropuhelulla ja muiden uskontojen johtajien tapaamisella.

 • Hän on käyttänyt moraalista arvovaltaansa edistääkseen yleismaailmallisen vastuun käsitettä opastavana periaatteena siinä, kuinka ihmisten tulisi kohdella toisiaan ja jakamaamme planeettaa.

  _______________________________________________________________

  Tiibet-uutisten alkuun

  Arkistoon

  Aloitussivulle