Buddhalaiseen juhlaan osallistuminen kiellettiin

"Lhasa Evening News" -lehdessä julkaistun virallisen ilmoituksen mukaan tiibetiläiset hallituksen työntekijät, eläkkeellä olevat työntekijät ja kaaderit, opiskelijat ja kommunistipuolueen jäsenet eivät saaneet osallistua uskonnolliseen juhlaan joulukuussa. Joulukuun 12. päivänä julkaistussa ilmoituksessa sanottiin seuraavasti: "Jotta hallitus ja puolue voisivat vahvistaa ja tiukentaa kaadereiden ja työntekijöiden koulutusta, opastusta ja johtamista, ei heidän enää sallittu osallistua Gaden Ngachoe -juhlaan eikä katsoa sitä". Kyseinen juhla liittyy Gelugpa-koulukunnan perustajan Tsongkhapan kuoleman muistopäivään. Lehti-ilmoituksessa sanotiin vielä lisäksi, että "kaikkien tuli tunnollisesti kunnioittaa hallituksen ja puoluekomitean vaatimusta".

_______________________________________________________________

Tiibet-uutisten alkuun

Arkistoon

Aloitussivulle