Tiibetiläispakolaiselle Intian kansalaisuus

Kaksi ja puoli vuotta kestäneen oikeustaistelun jälkeen tiibetiläinen pakolainen Namgyal Dolkar Lhagyari sai Intian kansalaisuuden joulukuussa 2010. Namgyal oli nostanut oikeusjutun Delhin alueellista passitoimisoa vastaan sen jälkeen, kun häneltä oli evätty Intian passi. Puhelinhaastattelussa Namgyal on kertonut passitoimiston sanoneen hänelle, että ulkoasianministeri oli käskenyt heidät eväämään passihakemuksen. Tuomioistuin päätti lopulta, että Namgyal oli oikeutettu Intian kansalaisuuteen kansalaisuuslain nojalla. Tämän lain mukaan jokainen, joka on syntynyt Intiassa 26.1.1950 ja 1.7.1987 välisenä aikana, on oikeutettu Intian kansalaisuuteen.

_______________________________________________________________

Tiibet-uutisten alkuun

Arkistoon

Aloitussivulle