Freedom House -järjestön mukaan Tiibetissä vähiten oikeuksia

Yhdysvaltalaisen Freedom House -järjestön New Yorkissa 19. joulukuuta 2005 julkaiseman maailmanlaajuista vapautta koskevan vuosikatsauksen "Freedom in the World" mukaan Tiibet oli vuosina 2004-2005 kahden heikoimman alueen joukossa poliittisten oikeuksien ja kansalaisvapauksien suhteen.

Katsauksen mukaan vapaita maita on 89. Näiden maiden lähes 3 miljardia asukasta (46 prosenttia maailman väestöstä) nauttivat avoimesta poliittisesta toiminnasta, kansalaisoikeuksien kunnioittamisesta, huomattavasta itsenäisestä yhteiskunnallisesta elämästä ja riippumattomasta mediasta. 58 maata, joissa on 1,2 miljardia asukasta (18 prosenttia), ovat osittain vapaita. Näissä maissa poliittiset oikeudet ja kansalaisvapaudet ovat rajoitetumpia, korruptio on tavallista, laillisuusperiaatteet heikkoja, etnisiä ja uskonnollisia erimielisyyksiä ja yksi poliittinen puolue on vallassa. Katsauksen mukaan 45 maata ei ole vapaita. Näiden maiden 2,3 miljardilta asukkaalta (35 prosenttia) on järjestelmällisesti kiistetty peruskansalaisvapaudet ja peruspoliittiset oikeudet.

Yksittäisten maiden arviointi perustuu hyvin pitkälti YK:n ihmisoikeuksien julistuksen sisältämien kohtien toteutumiseen. Katsauksen arviot eivät käsitä pelkästään hallitusten toimia, vaan niiden tarkoitus on heijastaa myös jokapäiväisen elämän todellisuutta.

Aasian 39 maasta 16 on vapaita (41 prosenttia), 12 osittain vapaita (31 prosenttia) ja maista 11 ei ole vapaita (28 prosenttia). Alueen 23 maassa vallitsee vaalillinen demokratia.