Ihmisoikeusjärjestön mukaan "Kiina on taantumassa"

Tammikuun 11. päivänä 2007 julkaisemassa vuosiraportissaan ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch sanoo Kiinan olevan taantumassa. Järjestön raportti koskee yli 75 maan ihmisoikeustilannetta. Tiibetiä koskevassa osiossa kiinnitetään huomiota munkkien pidätyksiin. Lisäksi raportissa mainitaan, että Kiinan viranomaiset pitävät Dalai-lamaa ydinhenkilönä ponnisteluissa erottaa Tiibet Kiinasta ja heidän mukaansa tiibetinbuddhalaisuus tukee hänen ponnistelujaan. Raportti tuo esille myös Nangpan solassa tapahtuneen tiibetiläisen nunnan ampumisen sekä sen, että Golmudin ja Lhasan välisen rautatien avaaminen heinäkuussa 2006 lisää tiibetiläisten keskuudessa huolta siitä, etteivät he pysty kilpailemaan taloudellisesti han-kiinalaisten siirtolaisten kanssa.

_______________________________________________________________

Tiibet-uutisten alkuun

Arkistoon

Aloitussivulle