EU:lta Tiibetiä ja Tenzin Delek Rinpochea koskeva päätöslauselma

Euroopan parlamentti hyväksyi yhteisen päätöslauselman äänin 99 puolesta, 2 vastaan ja 7 tyhjää toistaen tukensa laillisuusperiaatteelle ja vaati Kiinan hallitusta välittömästi muuttamaan Tenzin Delek Rinpochelle annettua kuolemantuomiota. Parlamentti vaati kuolemantuomion poistamista ja välitöntä kuolemanrangaistuksen lykkäämistä Kiinassa. Parlamentti pyysi Kiinan viranomaisilta, että kaikkien kuolemaantuomittujen, joiden teloitusta on lykätty ja jotka eivät tee tarkoituksellista rikosta pidätyksen aikana, tuomiot pitäisi muuttaa elinkautisiksi. Parlamentti vaati myös Kiinan hallitusta lopettamaan jatkuvat tiibetiläisten ja muiden vähemmistöjen ihmisoikeuksien rikkomiset ja takaamaan kansainväliset ihmisoikeusvaatimukset, uskonnolliset oikeudet ja humanitaaristen lakien kunnioittamisen. Parlamentti vaati Euroopan neuvostoa ja jäsenvaltioita säilyttämään EU:n aseidenvientikiellon Kiinan kansantasavaltaan eikä heikentämään olemassa olevia kansallisia rajoituksia asekaupassa. Parlamentti ilmoitti, että aseidenvientikiellon pitäisi pysyä voimassa, kunnes EU on hyväksynyt lainmukaisesti sitovan aseidenvientiä koskevan menettelysäännön ja Kiinan kansantasavalta on ryhtynyt toimiin parantamalla ihmisoikeustilannetta ratifioimalla YK:n sopimuksen kansalais- ja poliittisista oikeuksista. Lisäksi europarlamentaarikot vetosivat Kiinan kansantasavallan hallitusta nopeuttamaan käynnissä olevaa vuoropuhelua Hänen Pyhyytensä Dalai-laman edustajien kanssa molemminpuolisen tyydyttävän ratkaisun saamiseksi Tiibetin kysymyksessä viivyttelemättä.

Tiibet-uutisten alkuun

Arkistoon

Aloitussivulle