Espanjan valtakunnallinen ylioikeus hyväksyi oikeusjutun Tiibetin kansanmurhasta

Tammikuun 10. päivänä 2006 Espanjassa hyväksyttiin ensimmäinen oikeusjuttu, jossa haetaan oikeutta tiibetiläisten kansanmurhalle. Joulukuun 14. päivänä 2005 jätetyn julkisen vetoomuksen jälkeen Espanjan valtakunnallinen ylioikeus (Audiencia Nacional) on hyväksynyt todisteet, jotka on esitetty alkukäsittelyn hylkäämistä vastaan. Näin ollen oikeudessa kuullaan historiallinen Tiibet-oikeudenkäynti. Comite de Apoyo al Tibetin (CAT) tiibetiläisten uhrien puolesta esittämänä Espanjan oikeus tutkii maailmanlaajuisen oikeudenkäytön periaatteen mukaan seitsemänlaisia rikoksia, julmuuksia, jotka Kiinan viranomaiset, mukaan lukien entinen presidentti Jiang Zemin, ovat tehnet tiibetiläisiä kohtaan.

Oikeusjuttu on tri José Elias Esteven yhdeksän vuoden oikeudellisten tutkimusten käännekohta. Hän on laatinut oikeusjutun ja suorittanut pääasiassa tutkimukset. "Ensinnäkin tämä oikeuden päätös muodostaa vakaan askeleen eteenpäin taistelussa Tiibetissä tehtyjen kansainvälisten rikosten rankaisemattomuudelle ja merkitsee tuhansien tiibetiläisten kärsimysten virallista tunnustamista. Tämä päätös tukee myös maailmanlaajuista oikeudenkäyttöä ja kansainvälistä lakia parhaana tapana ratkaista kansainväliset konfliktit ylittäen kaikki poliittiset tai taloudelliset asiat ja lopuksi osoittaa, että lain ja ihmisoikeuksien pitäisi kulkea käsi kädessä taloudellisen globalisaation kanssa", sanoi tri Esteve.

Oikeuden päätös osoittaa selvästi, että tosiasiat esittivät kansanmurhan musertavan teon: "...useat järjestelmällisesti Tiibetissä ja tiibetiläisiin liittyen tapahtuneet asiat ovat prima facie ja vailla epäilyksiä (kansanmurhaa koskevan sopimuksen) 2. artiklassa esitetystä luonteesta ja kuvauksesta". Lisäksi johtava tuomari myönsi, että YK:n ja europarlamentin vetoomukset Tiibetissä tapahtuvien järjestelmällisten ihmisoikeusrikkomusten lopettamiseksi on jätetty huomiotta ja että kansainvälinen rikostuomioistuin on tehoton tässä tapauksessa, koska "ei Kiina eikä tietenkään Tiibet ole osa mainittua lakia". Lopuksi koska kiinalaiset tuomioistuimet ovat selvästi haluttomia tutkimaan tapausta, tuomarit päättivät, että "ilmoitetut teot ilmaisevat kansanmurhan piirteet, jotka Espanjan tuomiovallan pitäisi tutkia".

Pian oikeuden antaman päätöksen jälkeen Comite de Apoyo al Tibetin koordinaattori Alan Cantos sanoi seuraavasti: "Olemme hyvin iloisia siitä, että tämä ensimmäinen askel kohti tiibetin kansan oikeutta on otettu. Se on historiallinen ennakkotapaus erityisesti Tiibetissä oleville uhreille, joiden puolesta tämä oikeusjuttu on jätetty ja joille osoitamme kunnioitusta tänä historiallisena päivänä. Kiinalaisten viranomaisten Tiibetissä tekemiä julmuuksia on tutkittu laajasti 56 vuotta ilman että elossa olevia teoista vastuullisia henkilöitä olisi rangaistu samalla kun uhrit edelleen kärsivät oikeudellisessa hiljaisuudessa. Tällaisen historiallisesti merkittävän tapauksen kuulemiseen suostuminen on tärkeä askel kohti rankaisematta jättämisen vähenemistä ympäri maailmaa. Maailmanlaajuinen tuomiovalta on voimakas väline, joka perustuu totuuteen, oikeuteen ja väkivallattomuuteen, ja jota voidaan ja täytyy käyttää maailmanlaajuisten konfliktien ratkaisemiseksi, helpottamaan sovittelua ja demokraattista kehitystä ja kohtaamaan rehottavaa rankaisematta jättämistä."