Tiibetin pakolaishallituksen pääministerin haastattelu

Tiibetin pakolaishallituksen ensimmäisenä vaaleilla valittuna pääministerinä toimii professori Samdhong Rinpoche.

Kysymys: Miksi Dalai-lama on luopunut itsenäisen Tiibetin unelmastaan ja on ilmaissut halukkuutensa pysyä Kiinan alaisena?

Vastaus: Itsenäinen kotimaa on kaikkien tiibetiläisten oikeus, mutta tällä hetkellä se on vain mielenliikutus. Meidän on hyväksyttävä uuden maailmanjärjestyksen tosiasiat. Mielestämme Dalai-laman keskitien lähestymistapa aidon autonomian tavoittelemiseksi tiibetiläisille on saavutettavissa oleva päämäärä ja tästä syystä toimimme sen suuntaisesti.

K: Tunnetut maanpaossa elävät tiibetiläiset ovat suomineet Dalai-laman keskitien lähestymistapaa "loppuunmyyntinä kiinalaisille".

V: Meille kysymyksessä ei ole niinkään maanpaossa olevien tiibetiläisten tulevaisuus ja kuinka me kaikki palaamme Tiibetiin, vaan kyseessä on aito itsehallinto Kiinan perustuslain puitteissa kuudelle miljoonalle Tiibetissä asuvalle tiibetiläiselle. Heidän uskonnollinen ja kulttuurillinen identiteettinsä on vaarassa. Meitä ei häiritse se, että jotkut ovat vihaisia toimintatavallemme.

K: Miksi yritätte niin kovasti miellyttää Kiinaa?

V: Olemme yrittäneet luoda miellyttävän ilmapiirin tasoittaaksemme tietä virallisten neuvottelujen aloittamiseksi kahden osapuolen välillä siitä lähtien, kun Dalai-laman lähettiläät aloittivat tapaamiset Kiinan hallituksen virkamiesten kanssa kolmella perättäisellä matkalla viimeisen kolmen vuoden aikana. Emme enää pidä Kiinaa vihollisena vaan pikemminkin osapuolena, jonka kanssa meidän on neuvoteltava. Kiinan viranomaiset ovat tavoitelleet meiltä vahvistusta tästä. Tästä syystä olemme yrittäneet pidättäytyä arvostelemasta avoimesti Kiinan viime vuonna julkaisemaa "tiibetiläisiä vähemmistöjä koskevaa raporttia", vaikka emme ole yhtä mieltä sen kanssa. (Tiibetiläiset eivät ole yhtä mieltä Tiibetin autonomisen alueen rajoista eivätkä myönnetyn kaltaisesta autonomiasta.) Yritämme rakentaa luottamusta ja jos tämä huomataan, sopii se meille.

K: Kaikista ponnisteluistanne huolimatta luottamuksen rakentamisessa Kiina on torjunut Dalai-laman viimeisimmän tarjouksen. Miten jatkatte tästä?

V: Odotamme heidän vastaavan, mutta on hyvin ikävää elleivät he vastaa. Ponnistelumme jatkuvat kaikesta huolimatta ja toivomme, että Dalai-laman lähettiläiden seuraava valtuuskunta voi vierailla Kiinassa myös tänä vuonna.Tiibet-uutisten alkuun

Arkistoon

Aloitussivulle