Lisää Tiibetiä koskevia tietoja löydät mm. seuraavilta sivuilta:


Tiibetin pakolaishallitus

Tiibetin Ystävät Suomessa

Aloitussivulle